Rokeringsregler

10.2°
3.1
SE
M/S

Rokering af bådplads i Snekkersten Havn med samme boksmål

Ønsker en bådejer med fast havneplads i Snekkersten Havn en anden plads til den aktuelle båd, kan bådejeren skriftligt ansøge pladsudvalget om at komme på en rokeringsliste. Ledige bådpladser med samme boksmål som den aktuelle størrelseskategori tildeles efter datoanciennitet på ansøgningen, og før ansøgere på ventelisten.

Er to bådejere med samme størrelse plads (boksmål) enige om at bytte plads, kan dette umiddelbart effektueres, efter skriftligt ansøgning og godkendelse af pladsudvalget.

Rokeringsliste til en større eller mindre plads i Snekkersten Havn

Ønsker en bådejer med fast bådplads i Snekkersten Havn en ny plads i en anden størrelseskategori, skal bådejeren søge pladsudvalget. Der vil være en tolerancegrænse på 10% af bådens bredde, da det som regel er bredden, der er udfordringen. Det vil betyde, at man kun kan bytte plads med en anden pladshaver, hvis bredden maksimalt divergerer med 10%.

Eksempel: Hvis man gerne vil bytte sig til en plads med en bredde på 3,3 meter, skal man selv have en plads med en bredde på minimum 3,0 meter.

Pladsudvalget vil tilsikre, at hver 3. ledige bådplads vil tilgå rokeringslisten, og pladsen vil blive tilbudt efter datoanciennitet, såfremt der er et match i den ansøgte og den ledige plads. Skulle dette ikke være tilfældet, tilgår den ledige plads havnens venteliste. Ansøgeren på rokeringslisten bevarer sin anciennitet.

Er der et match mellem det ansøgte og den tilbudte ledige plads, men ansøgeren takker nej, slettes ansøgeren fra rokeringslisten.

Forsikringspligt

Både med plads i Snekkersten Havn skal være ansvarsforsikret med pladslejeren som forsikringstager. Pladslejeren skal efter anmodning fra pladsudvalget forevise bekræftelse på en gyldig ansvarsforsikring.

Antal både pr. husstand i Snekkersten Havn

Ingen husstand kan leje mere end én fast havneplads eller gæsteplads i Snekkersten Havn. Ret til bådeplads i Snekkersten Havn fortabes hvis havnepladslejeren overtræder havnereglement og vilkår.

Tilfælde som ikke er omfattet af havnereglementet og vilkår afgøres efter skøn i pladsudvalget. Afgørelsen kan appelleres til Fondens bestyrelse, som også afgør eventuelle uoverensstemmelser vedrørende havnereglementet og vilkår.

Alle henvendelser vedrørende bådpladser skal foregå skriftligt til pladsudvalget.

FLID anbefaler, at vi får beskrevet i vedtægterne, vilkår eller havnereglement, at bådpladslejere ikke indbyrdes kan bytte/overdrage deres bådplads, og at pladstildelingen og pladsfordelingen suverænt er havnens opgave. 

Godkendt af Fondens bestyrelse den 7. september 2021 og revideret jvf. forslag på Almenmøde den 14. september 2021.

    Søg efter...