Byggeri på havnen

Havnens område er i øjeblikket fyldt med byggematerialer, som skal bruges til det spændende projekt i lagunen, som der tidligere er informeret om i forbindelse med visionsplanen for Snekkersten Havn.

Her skal der bygges nye moler og slæbested til Sejlklubbens både, ligesom der også vil blive etableret et ”føle-røre-bassin” til børnene.

Dette betyder, at alle sejlklubbens både og Ribs vil blive flyttet fra inderhavnen og ud i det nye anlæg.

I den forbindelse vil flydebroen i inderhavnen også blive flyttet ud i Lagunen, hvor den vil blive integreret i byggeriet på landsiden, hvor sejlklubben sætter deres både i vandet.

Arbejdet med dette forventes færdigt i april måned, så vi kan indvie det ved standerhejsningen den 16. april 2023 – hvis ikke vi bliver forsinket grundet vejrlig eller andet.

Vi glæder os super meget til dette, og håber på jeres forståelse for at vi “roder” lidt på havnen.

1875 2500 Snekkersten Havn

    Søg efter...